RESPONSABILITAT PER ACCIDENT A LA VA PÚBLICA

Es declara responsable un ajuntament de la caiguda d’una veïna a la via pública a causa del mal estat d’una arqueta de la xarxa telefònica

RESPONSABILITAT PER ACCIDENT A LA VA PÚBLICA

Fa pocs dies ens fèiem ressò de les dificultats per a fer prosperar una reclamació a un ajuntament com a responsable del dany sofert a conseqüència del mal estat d’una via pública en absència de testimonis. No ha sigut el cas d’una veïna que ha de ser indemnitzada per l’ajuntament de la seva localitat amb 28.388 euros, més els interessos des de la reclamació per via administrativa, com a responsable dels danys que va patir quan va caure a la via pública mentre passejava, a causa del mal estat d’una arqueta de la xarxa telefònica. S’ha declarat, a més, la responsabilitat solidària de l’empresa titular de l’arqueta.

L’accident es va produir com a conseqüència del fet que a aquesta veïna se li va enganxar el peu a la nansa metàl·lica d’una tapa de formigó, propietat de la companyia telefònica, que estava aixecada, i després d’això es va donar un cop contra la paret d’un habitatge. Com a conseqüència de la caiguda, la recorrent va patir una fractura a l’húmer esquerre i va haver de ser intervinguda al colze esquerre.

L’afectada va presentar en primer terme reclamació a l’ajuntament perquè assumís la responsabilitat patrimonial dels danys, i com que va ser desestimada per silenci administratiu, va interposar reclamació davant els tribunals.

S’ha considerat suficientment acreditat de les proves practicades (fotografies que consten en l’informe policial i testimonis) que a la via pública existia un obstacle perillós no senyalitzat i, per tant, inesperat i difícil de sortejar. No es pot atribuir a la falta de diligència de la vianant, que caminava de la mà de la seva filla per una via de vianants. La conducta va ser normal i no va poder advertir que en aquella zona hi havia un nansa metàl·lica que sobresortia del ras del terra.

Quant a la responsabilitat solidària de l’empresa telefònica, obeeix a que no va dur a terme un control adequat del manteniment i seguretat de l’arqueta.

 

 

Si heu patit un perjudici patrimonial del qual es podria derivar la responsabilitat de l’administració, els nostres professionals poden exigir les responsabilitats corresponents per a rescabalar el dany causat.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter