PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA. INCOMPLIMENT DE TERMINIS

Els propietaris inclosos en l’àmbit d’actuació urbanística els terminis de la qual s’incompleixen poden reclamar a l’ajuntament els danys ocasionats pel retard

PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA. INCOMPLIMENT DE TERMINIS

Quan un ajuntament incompleix els terminis previstos en un programa d’actuació  contingut en el pla d’ordenació urbanística municipal, per no tramitar un pla de millora urbana que té paralitzat el desenvolupament urbanístic d’un sector de sòl urbà no consolidat, els propietaris inclosos en l’àmbit d’actuació urbanística poden, si escau, reclamar a l’ajuntament els danys ocasionats pel retard.

Alguns ajuntaments han al·legat que no tenen l’obligació de complir les previsions temporals del programa d’actuació urbanística i que, en tot cas, els particulars tenen la possibilitat de dur a terme una iniciativa privada a l’hora de formular el plantejament

No obstant això, el primer d’aquests arguments no és, en absolut, correcte. En efecte, el retard en la tramitació d’uns instruments de plantejament ja aprovats per l’ajuntament produeix un dany que participa de les característiques de lesió rescabalable. L’ajuntament estarà obligat a respondre per aquest retard i indemnitzar els danys que aquesta inactivitat hagi produït als propietaris inclosos en l’àmbit d’actuació urbanística de què es tracti.

Si és correcta la segona al·legació. A la pràctica, equival a dir que han de presentar un pla de millora urbana d’iniciativa particular per a aquest àmbit, la qual cosa no estaria malament si es mira des del punt de vista que mitjançant aquesta iniciativa podrien expressar les necessitats dels propietaris. Seria convenient fer-ho per a esgotar totes les possibilitats i veure l’interès que té l’ajuntament en aquest desenvolupament. És a dir, si de veritat cal seguir endavant.

La presentació d’aquest pla de millora urbana d’iniciativa particular us blindaria posteriorment en cas que l’ajuntament no el tramités o aprovés a l’hora de sol·licitar-li responsabilitat patrimonial i que se’ls reconeguessin indemnitzacions.

Si us sentiu perjudicat per una inactivitat administrativa o urbanística, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter