Impost sobre Societats: Opció en els pagaments a compte

¡Fins al 20 d'octubre!

Impost sobre Societats: Opció en els pagaments a compte

Les empreses que facturen fins a sis milions d’euros l’any poden calcular els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats segons el sistema de quotes. En aquest cas, respecte als pagaments a compte de 2020:

  • En el primer pagament fraccionat —el d’abril— hauran satisfet un 18% de la quota a ingressar de l’impost sobre societats de 2018.
  • I en el segon pagament i en ei tercer d’aquest any —a l’octubre i al desembre—, hauran de satisfer el 18% de la quota a ingressar de l’impost sobre societats de 2019.

Doncs bé, enguany —i de manera excepcional— aquestes empreses poden optar per calcular els pagaments fraccionats d’octubre i desembre pel sistema de bases encara que no ho sol·licitessin al febrer. Així, a l’octubre i desembre hauran d’ingressar el 17% de la base imposable acumulada, descomptant les retencions suportades i els pagaments fraccionats ja efectuats, per la qual cosa si han perdut beneficis, els pagaments seran més baixos que amb el sistema de quotes.

Aquesta mesura s’ha establert per a fer front a les conseqüències econòmiques de la covid-19. Les empreses que optin per acollir-s’hi hauran d’haver presentat el pagament d’abril segons la modalitat de quotes i el d’octubre i desembre segons el sistema de bases.

Les empreses la facturació de les quals el 2019 no va superar els 600.000 euros van poder optar pel sistema de bases fins que va concloure el termini de presentació del primer pagament a compte de l’impost sobre societats, que enguany es va prolongar fins el 20 de maig. En aquest cas, si aleshores no van optar pel sistema de bases, ja no podran fer-ho al presentar el pagament a compte d’octubre.

 

 

Si la vostra empresa factura menys de sis milions d’euros l’any, els nostres professionals calcularan quina modalitat de pagament fraccionat us és més beneficiosa.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter