GARATGE COMUNITARI

Un veí pot col•locar una càmera de vigilància a la seva plaça privada?

GARATGE COMUNITARI

S’ha de tenir en compte que per una plaça d’aparcament particular de la cotxera d’una comunitat o pels voltants d’aquesta passen veïns o altres persones o empleats. Per tant, és una zona de lliure accés, tot i que es tracti d’un espai privat i tingui reservat l’ús per al vehicle del particular.

És per això que s’han d’aplicar els requisits marcats per l’Agència Estatal de Protecció de Dades (AEPD) per al tractament de dades personals amb fins de vigilància mitjançant sistemes de càmeres o videocàmeres

Així doncs, és obligatori informar mitjançant cartells ubicats en una zona visible que la zona està sent vigilada per càmera. Al cartell s’ha d’indicar clarament la identitat del responsable de la instal·lació. També s’ha d’informar els afectats de davant de qui poden exercir els seus drets i on poden fer-ho, conforme a la normativa establerta al Reglament general de protecció de dades.

A més, prèviament a la posada en funcionament de la càmera, s’elaborarà el registre d’activitats que es refereix a aquest tractament.

A banda d’això, en tractar-se d’una qüestió general que entra de ple en l’àmbit de les competències de la junta de propietaris, ja que es tracta de conèixer i decidir sobre un assumpte d’interès general per a la comunitat i d’acordar les mesures necessàries o convenients per al millor servei comú, la col·locació de videocàmeres en places per les quals puguin transitar altres persones està subjecta a l’autorització prèvia de la comunitat de propietaris.

En definitiva, i segons l’opinió d’experts consultats, no es podrien instal·lar aquest tipus de càmeres de videovigilància sense tenir en compte les obligacions legals derivades de l’aplicació del reglament esmentat i les normes complementàries sobre protecció de dades d’aquest.

Els nostres professionals us assessoraran de manera adequada per al bon funcionament de la vostra comunitat i per a l’adopció d’acords conforme a les exigències normatives.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter