CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT AMB CONCURSATS

Els crèdits anteriors a la declaració de concurs són concursals si després d’aquesta declaració es manté el contracte de subministrament

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT AMB CONCURSATS

Una societat va ser declarada en concurs de creditors devent grans quantitats per un contracte de subministrament amb una companyia elèctrica. Després de l’impagament del deute, així com dels següents subministraments, la companyia elèctrica va sol·licitar la resolució del contracte mitjançant incident concursal, un procediment amb el qual es ventilen totes les qüestions que es susciten durant el concurs, excepte aquelles a les quals la llei reserva una tramitació diferent.

Els tribunals van dir que s’havia de mantenir el contracte de subministrament. A més, únicament van considerar crèdits contra la massa —els béns de l’empresa concursada en la data de declaració de concurs— els que corresponien a subministres efectuats durant el concurs, i consideren que la resta són crèdits concursals (com la massa, però en sentit passiu, és a dir, deutes).

La companyia elèctrica va recórrer davant el Tribunal Suprem (TS) pel manteniment del contracte en interès del concurs malgrat que aquest s’hagués incomplert de manera reiterada.

Per al TS, la declaració de concurs no afecta la facultat de resoldre els contractes de tracte successiu —aquells amb prestació periòdica—, de manera que resulta irrellevant que l’incompliment es produeixi abans o després de la declaració de concurs. Ara bé, tot i que existeixi causa de resolució, el jutge, atenent l’interès del concurs, pot acordar el compliment del contracte, de manera que les prestacions degudes o que hagi de dur a terme el concursat van a càrrec de la massa.

Arran del manteniment del contracte, cristal·litza en crèdit contra la massa, i això obeeix a que s’imposa un sacrifici actual i s’expropia la facultat de resoldre en obligar-lo a continuar subministrant qui va incomplir resolutòriament sense que, d’altra banda, com la realitat demostra de manera notòria, el fet que el crèdit sigui contra la massa garanteixi de cap manera el cobrament.

Així doncs, per les raons expressades, el TS en part dona la raó a la companyia elèctrica i declara procedent la qualificació del deute generat pel contracte de subministrament amb la demandada abans de la declaració del concurs com a crèdit contra la massa.

Defensarem els vostres interessos en cas de controvèrsia i us assessorarem per a evitar un possible litigi o arbitratge o bé per a afrontar-los en les condicions més òptimes.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter