COMUNITATS DE PROPIETARIS. SOROLLS MOLESTOS

Depenent de la gravetat de la conducta de l’agent generador de molèsties i les conseqüències per als veïns, es pot optar per la via penal

COMUNITATS DE PROPIETARIS. SOROLLS MOLESTOS

Les molèsties provocades per l’excés de soroll en les comunitats de propietaris és un dels mals més comuns que s’estan produint actualment en la convivència. I no només són les males pràctiques o costums insolidaris dels veïns, també ho són les molèsties o sorolls que tenen lloc en les comunitats i les referents a locals de negoci insolidaris, que provoquen problemes greus en aquesta convivència quan no s’adopten mesures d’insonorització de cap tipus i els sorolls i molèsties fan insuportable la convivència diària en una comunitat.

La presència d’activitats sorolloses en el lloc del domicili o centre de treball exigeix que es requereixi al causant que cessi immediatament o que adopti les mesures correctores corresponents, però què poden fer davant d’això les comunitats de propietaris?

L’advocat valorarà si és preferible optar per la via civil, mitjançant una «acció de cessament», o per la via penal, mitjançant una denúncia o querella, segurament atenent a la gravetat de la conducta i les conseqüències per als veïns que es puguin produir d’aquestes infraccions. També pot ocórrer que les conductes o accions sorolloses siguin molestes per a alguns dels veïns però no per a la col·lectivitat.

En la via civil, tant si actua la comunitat com si ho fa un comuner, la via correcta de fer-ho és efectuar un requeriment previ del qual quedi constància fefaent de la reclamació que exigeix el cessament de la molèstia i que se li concedeix un termini per a fer-ho.

Per a acudir a la via penal cal que l’activitat sorollosa infringeixi la normativa aplicable, un perjudici greu a la salut acreditat amb informes mèdics i una situació objectivament sorollosa amb consciència del denunciat o querellat de l’emissió de sorolls. Tingueu en compte que pot derivar igualment responsabilitat penal en les persones jurídiques.

Si usted se encuentra en una situación similar nuestros profesionales pueden analizar su caso y emprender las acciones más adecuadas en la defensa de sus derechos

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter