COMUNITAT DE PROPIETARIS

És obligatori facilitar els extractes de compte a un propietari que els sol•licita a títol individual per a comprovar-los?

COMUNITAT DE PROPIETARIS

La Llei de propietat horitzontal no reconeix explícitament el dret a la informació. No obstant això, aquest dret sí que es pot desprendre d’algun dels preceptes de la llei, com el que fa referència a la junta anual per a aprovar pressupostos i comptes o el relatiu a la custòdia de la documentació de què disposen els titulars.

El president té accés a la informació en qualsevol moment, i per a la resta de propietaris, la manera més recomanable per a accedir-hi és mitjançant una sol·licitud per escrit.

Tot i així, existeixen límits al dret a informar. Així doncs, l’administrador no està obligat a fer entregues genèriques de documentació. Aquest dret es pot garantir mitjançant exhibició al despatx de l’administrador, ja que aquest és qui té la custòdia de la documentació.

No existeix obligació d’entregar còpia d’exercicis tancats i liquidats. El dret del propietari es garanteix permetent-li assistir a la junta ordinària, on pot accedir als documents.

Qui fiscalitza és la junta de propietaris —la comunitat—, no els propietaris a títol individual, de manera que el fiscalitzador de la comunitat és la mateixa comunitat i no cada propietari.

No és obligatori facilitar aquesta informació a un propietari a nivell individual.

Els nostres professionals us assessoraran adequadament per al bon funcionament de la vostra comunitat conforme a les exigències normatives.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter